Mobilzone

Stránka se skoro každý den obnovuje a rozrůstá (poslední aktualizace 19.1. 2008 Právě teď se přidávají java hry v rozlišení 176x220

HTML

Hudba na web

Tag, který vložíme na začátek stránky v zobrazení html:

Pokud z jakýchkoli důvodů nechceme nechat přehrát zvuk automaticky, a chceme nechat na čtenáři, zda, a kdy si zvuk, nebo hudbu spustí, vložme tento JavaScript, který nám zobrazí malý přehrávač:

Výšku a šířku zobrazení přehrávače můžeme měnit: např. width=400, jak je u příkladu níže. Měníme pouze šířku, výška se nastaví do správných parametrů sama. Pokud vkládáme na stránku zvuk, nebo hudbu, která se přehrává automaticky, mějme na paměti, že se načítáním zvukového souboru zpomalí načítání celé stránky. Volíme proto menší soubor, doporučuji tak do 300kb ve formátu mp3.

 

 

 

Tagu embed pro přehrávání médií můžeme přiřadit spoustu dalších parametrů, jako opakované přehrávání, zobrazení ovládacích prvků v přehrávači, hlasitost přehrávání, barvu a šířku okraje přehrávače a další..

 

                                

 

! ! !

 

Kód typu EMBED má mnoho možností vkládání dalších funkcí a voleb. Můžeme přidat ovládání hlasitosti, opakované přehrávání, ovládání kontextovým menu, zobrazení ukazatele pozice, atd atd... Kód pak může vypadat takto:

V kódu si nastavíme parametry dle našich požadavků

 

("0"= neaktivní,zakázáno  "1"= aktivní, povoleno):

 

 

showcontrols="1"   zobrazení ovládacích prvků 

 

enablecontextmenu="0" povolit ovládání přes kontextové menu

 

showaudiocontrols="0" zobrazení ovládacích prvků pro nastavení zvuku

 

showpositioncontrols="0"  zobrazení ovládacích prvků pro posuv média

 

transparentatstart="1"  zobrazovat přehrávač průhledný do doby, než je médium připraveno k přehrávání

 

showtracker="0" zobrazení ukazatele pozice v přehrávaném médiu

 

showstatusbar="1" zobrazení stavového řádku přehrávače

 

animationatstart="1" zobrazení animovaného loga Windows Media při načítání nebo připojování se k médiu

 

autosize="1" nastavení velikosti přehrávače automaticky podle přehrávaného média

 

autostart="1" zahájení přehrávání automaticky

 

allowchangedisplaysize="0" povolit změnu velikosti zobrazení

 

displaysize="1"  velikost obrazu, 0=100%, 2=200%, 1=50%

 

height="310" width="370" – výška a šířka výchozího přehrávače v px

 

 

 

Další použitelné parametry (které tento kód neobsahuje):

 

 

 

Autorewind="0" po skončení přehrávání přejít na začátek média

 

clicktoplay="0" přehrávaní je možné zahájit i jen kliknutím na přehrávač

 

displaysize="0"   velikost obrazu, 0=100%, 2=200%, 1=50%

 

enablefullscreencontrols="0"   povolit prvky pro přepnutí na celou obrazovku

 

enabletracker="0"   povolit ovládání posuvu v záznamu ukazatelem pozice v záznamu

 

loop="-1"   přehrávat opakovaně - číslo udává počet opakování, -1 je nekonečně

 

mute="0"  ztlumit (vypnout) zvuk

 

playcount="2"   hodnota určuje počet opakování přehrání záznamu

 

showdisplay="0"  zobrazovat údaje o přehrávaném médiu

 

videoborderwidth="10"  nastaví šířku okraje zobrazovací části

 

volume="0" přednastavit hlasitost přehrávání, -10000 je nejtišší, 0 nejhlasitější

 

Je třeba dávat pozor, aby si vybrané a použité parametry navzájem neodporovaly - např. když zvolíme mute="1", nemá smysl zobrazovat ovládání hlasitosti, nastavování hlasitosti, nebo nastavíme-li autoplay="1", již nemá smysl přidávat clicktoplay, atd....

 

 Takto vložený přehrávač médií může být použit jak pro video, tak pro audio.

Žádné komentáře
 
Design by X-FoX (email: x-fox@email.cz) Návštěv: TOPlist Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com