Mobilzone

Stránka se skoro každý den obnovuje a rozrůstá (poslední aktualizace 19.1. 2008 Právě teď se přidávají java hry v rozlišení 176x220

HTML

Video na web

můžeme vložit několika způsoby. Máme-li vlastní video ve formátu, který přehrává Windows Media Player, nejjednodušší je použít tagu embed.  Chceme-li použít video nalezené na webu, nejčastěji ze serverů se sdílenými videi, postupujeme dle návodu níže na stránce.

 

 

 

Kód pro vložení našeho videa Vypadá takto:

V kódu si nastavíme parametry dle našich požadavků

 

("0"= neaktivní,zakázáno  "1"= aktivní, povoleno):

 

 

 

showcontrols="1"   zobrazení ovládacích prvků 

 

enablecontextmenu="0" povolit ovládání přes kontextové menu

 

showaudiocontrols="0" zobrazení ovládacích prvků pro nastavení zvuku

 

showpositioncontrols="0"  zobrazení ovládacích prvků pro posuv média

 

transparentatstart="1"  zobrazovat přehrávač průhledný do doby, než je médium připraveno k přehrávání

 

showtracker="0" zobrazení ukazatele pozice v přehrávaném médiu

 

showstatusbar="1" zobrazení stavového řádku přehrávače

 

animationatstart="1" zobrazení animovaného loga Windows Media při načítání nebo připojování se k médiu

 

autosize="1" nastavení velikosti přehrávače automaticky podle přehrávaného média

 

autostart="1" zahájení přehrávání automaticky

 

allowchangedisplaysize="0" povolit změnu velikosti zobrazení

 

displaysize="1"  velikost obrazu, 0=100%, 2=200%, 1=50%

 

height="310" width="370" – výška a šířka výchozího přehrávače v px

 

 

 

Další použitelné parametry (které tento kód neobsahuje):

 

 

 

Autorewind="0" po skončení přehrávání přejít na začátek média

 

clicktoplay="0" přehrávaní je možné zahájit i jen kliknutím na přehrávač

 

displaysize="0"   velikost obrazu, 0=100%, 2=200%, 1=50%

 

enablefullscreencontrols="0"   povolit prvky pro přepnutí na celou obrazovku

 

enabletracker="0"   povolit ovládání posuvu v záznamu ukazatelem pozice v záznamu

 

loop="-1"   přehrávat opakovaně - číslo udává počet opakování, -1 je nekonečně

 

mute="0"  ztlumit (vypnout) zvuk

 

playcount="2"   hodnota určuje počet opakování přehrání záznamu

 

showdisplay="0"  zobrazovat údaje o přehrávaném médiu

 

videoborderwidth="10"  nastaví šířku okraje zobrazovací části

 

volume="0" přednastavit hlasitost přehrávání, -10000 je nejtišší, 0 nejhlasitější

 

Je třeba dávat pozor, aby si vybrané a použité parametry navzájem neodporovaly - např. když zvolíme mute="1", nemá smysl zobrazovat ovládání hlasitosti, nastavování hlasitosti, nebo nastavíme-li autoplay="1", již nemá smysl přidávat clicktoplay, atd....

 

Takto vložený přehrávač médií může být použit jak pro video, tak pro audio.

Postup:  

 

Soubor videa nahrajeme na server 

 

Po nahrání si zkopírujeme přesnou adresu tohoto souboru, dále si zkopírujeme výše uvedený kód a červeně označený text „adresa souboru“ mezi uvozovkami nahradíme naší adresou 

Celý kód vložíme na naší stránku v editaci při zapnutém html 

Doporučuji před a za kód vložit tagy <center> a </center>, aby se nám okénko s videem neplácalo někde u kraje 

Dalším způsobem je použít kód na přehrání videa z jiného serveru, aniž bychom jej stahovali, či nahrávali. Nejznámější a také na množství dobrých videí je asi YouTube. Pokud si najdeme „své“ video, které chceme použít, najdeme si pod ním rámeček, který je označen jako EMBED (nově se nyní většinou v rámečku skrývá skrývá kód OBJECT – ale to není důležité) Klikneme na rámeček a jen zkopírujeme kód, a použijeme jej stejně, jako u výše popsaného případu, ale bez úprav. Upravit si můžeme jen výšku a šířku. Kód vypadá např. takto:

Žádné komentáře
 
Design by X-FoX (email: x-fox@email.cz) Návštěv: TOPlist Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com